full service NDT od roku 1990

Akreditované kalibrace

Akreditovaná kalibrace provádíme dle normy ČSN EN ISO 17025, naše laboratoř je akreditovaná přes ČIA.

Firma  PTS Josef Solnař, s.r.o. získala u ČIA Osvědčení o akreditaci pro svou Kalibrační laboratoř č. 2355 ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Předmětem akreditace je měření elektrických veličin, frekvence a magnetických veličin pro:

kalibrace ultrazvukových defektoskopů dle ČSN EN 12668-1 (kalibrační interval dle normy 12 měsíců.)
kalibrace proudových generátorů dle ČSN EN ISO 9934-3
kalibrace ručních magnetů dle ČSN EN ISO 9934-3
kalibrace stacionárních magnetizačních zařízení dle ČSN EN ISO 9934-3
kalibrace vířivoproudých defektoskopů dle ČSN EN ISO 15548-1

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail