Měřiče UV

UV-TEST card

Plastová karta pro orientační zjišťění intenzity UV záření.

Kartu můžete použít k otestování fukčnosti UV lampy, ale i ke kontrole zařízení pro UV dezinfekci a dalších zařízení vyzařující UVA, UVB, UVC nebo UVD záření.

Použití je snadné. Stačí testovací kartu vložit na cca 7-10s pod zdroj UV světla a odečíst intenzitu dopadaného záření. Testovací oblast má plochu 16x75mm.
Po dalších cca 15s (pokud bude karta mimo zdroj UV záření) se testovací oblast opět odbarví a kartu lze opakovaně použít (až 5000x).

Karta nerozlišuje vlnovou délku UV záření, testovací oblast je citlivána celé spektrum UV. Lze testovat UV záření o vlnové délce: UVA 320-400nm, UVB 280-320nm, UVC 200-280nm, UVD 100-200nm.

UV TEST cardUV TEST card

Vytisknout