full service NDT od roku 1990

Projekty ESF – možnosti financování vzdělávání v NDT

Projekty ESF moznosti financovani vzdelavani v NDT

Nově vyhlášený projekt

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Definice projektu: Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců tzv. POVEZ II se zabývá adaptováním pracovníků ve firmách na stále rostoucím trhu. Pro zlepšení konkurenceschopnosti a zlepšení pozice firem na trhu je nutné stále zvyšovat znalosti zaměstnanců firem. Projekt POVEZ II se proto snaží řešit problém nesouladu mezi dovednostmi zaměstnanců a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými zaměstnavateli a dále problém časté neochoty ze strany zaměstnavatelů investovat do vzdělávání svých zaměstnanců.

Cílová skupina: Zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace.

 § 7 Zákoníku práce = zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Zahájení projektu:  31.3.2016

Projekt končí: 30.11.2020, to je za:

Příjem žádostí: na podatelnách ÚP ČR, poštou a nebo prostřednictvím datových schránek.

Formy podpory:

  1. Příspěvek na vzdělávání: bude hrazeno určité procento nákladů vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců zapojených do projektu.
  2. Mzdové náklady: Zaměstnavateli bude poskytován příspěvek na úhradu mzdových nákladů, které vynaloží na vzdělávané zaměstnance za dobu jejich účasti na odborném rozvoji.

Podrobnější informace  + omezení výše podpory naleznete na adrese: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Veškeré dokumenty k projektu naleznete: http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii
Bezdlužnosti, které Vám byly zaslány do datové schránky je nezbytné přeposlat do datové schránky ÚP ČR nebo nechat vytisknout na Czech Pointu.


Kontaktní osoby Úřadu práce ČR v Moravskoslezském kraji a Olomouckém kraji

(najetím na hvězdičku zobrazíte kontakt v příslušeném kraji)

Kontaktní osoby Úřadu práce ČR v dalších krajích

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Vysočina

Jihomoravský kraj

Zlínský kraj

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail