full service NDT od 1990 roku

UV lampy

Promieniowanie UV

Światło ultrafioletowe, znane jako promieniowanie UV jest jednym z obszarów widma elektromagnetycznego. Widmo to jest promieniowaniem UV między światłem widzialnym i promieniowaniem rentgenowskim. Czym krótsza długość fali, tym więcej energii wytwarza. Promieniowanie UV wywołuje zatem mniej energii niż obszar promieniowania rentgenowskiego, a więcej niż światło widzialne.

 

Co to jest promieniowanie UV?

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) to promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali krótszej niż światło widzialne.

Pod względem biologicznego działania, promieniowanie UV jest często dzielone na obszary spektralne:

 • UVA - Dla długości fal 400-315 nm
 • UVB - Dla długości fal 315-280 nm
 • UVC - Dla długości fal krótszych niż 280 nm

Promieniowanie UVA (315-400 nm), użycie lamp UV w technice, solarium itd., UVB (280-315 nm) i promieniowanie UVC (200-280 nm), obszary podatne na wpływ na bakterii. Promieniowanie UV jest wytwarzane przez przepuszczanie prądu między elektrodami w rurce kwarcowej wypełnionej oparami rtęci.

Tzw. "Czarne światło" to miękkie światło UV w zakresie długości fali λ = 300-400 nm. Promieniowanie to zapewnia, np. wysoka lampa rtęciowa z filtrem ochronnym. "Czarne światło" jest wykorzystywane do różnych metod kontroli i badań, które wykorzystują luminescencję niektórych substancji po naświetlaniu promieniowaniem UV miękkim.

Promieniowanie UV i jego skutki

Obszar promieniowania obejmuje fale długości UV od 100-400 nm.

Promieniowanie UV można podzielić w zależności od skutków biologicznych na trzy grupy:

1. długofalowe promieniowanie UV-A (315-400 nm) - zazwyczaj nie powoduje ostrego zaczerwienienia lub pieczenia.

2. promieniowanie o średniej częstotliwości UV B (280-315 nm) - zazwyczaj powoduje ostre i przewlekłe zmiany skórne.

3. krótkofalowe promieniowanie UV C (280-100 nm) - jest absorbowane przez warstwę ozonową i nie wpływa na powierzchnię

Ponadto promieniowanie UVC pochłania ozon i znaczną część promieniowania UVB, co oznacza, że promieniowanie UV na ziemi składa się z UVA (90-99%) i małej części promieniowania UVB (1-10%).

Ponieważ światło UV nie przenika w głąb tkanki, najbardziej wrażliwe są narządy skóry i oczu (spojówki i rogówki, przy UVA długofalowym także soczewki okulistyczne). Promieniowanie UV na normalną skórę przenika tylko do głębokości 0,6 mm. Wystarczająca dawka promieniowania UVA powoduje brązowienie skóry, która występuje po ekspozycji na krótko, ale utrzymuje się odpowiednio przez krótki okres czasu. UVB prowadzi do zaczerwienienia i powstawania stanów zapalnych lub pęcherzy.

Jeśli promieniowanie UV, które jest generowane jako część promieniowania słonecznego przenikałoby bezpośrednio na naszą ziemię, to jego efekty mogłyby mieć skutki śmiertelne. Na szczęście, padając na ziemię zostaje rozproszone w warstwie ozonowej oraz innych warstwach (w atmosferze pary wodnej, aerozole, ...) w związku z czym promieniowanie UV przechodzące przez atmosferę ma o wiele mniejsze działanie na powierzchnię ziemską.

Konsekwencją naruszenia warstwy ozonowej jest zwiększenie jej przepuszczalności, co doprowadza do powstawania zagrożenia dla zdrowia populacji (szczególnie małych dzieci). W większych dawkach promieniowanie UV może uszkodzić oczy i skórę.

Ochrona przed promieniowaniem UV

Wymagania dotyczące ochrony zdrowia przed skutkami promieniowania ultrafioletowego są regulowane szczegółowo i zróżnicowane w zależności od rodzaju promieniowania. Zasady mogą być zestawione w sposób następujący:
 • eliminacja niepożądanego narażenia na działanie promieniowania UV
 • źródła promieniowania UV, jeśli ich działanie nie może być sprawdzone wizualnie, wyposażenie w sygnalizację optyczną
 • zalecane filtry
 • skrócenie czasu ekspozycji
 • należy stosować sprzęt ochrony osobistej- dla ochrony oczu gogle odporne na promienie UV, w celu ochrony narażonej skóry stosować rękawice ochronne i odzież ochronną
 • profilaktyczne badania lekarskie wstępne i okresowe
 • uznanie ryzyka pracy

Sugerowany sprzęt ochronny

Ochrona oczu

Okulary ochronne przed promieniowaniem UV, przezroczyste lub zabarwione ze specjalnymi oprawkami zatrzymujące promieniowanie UV, które rozciąga się wzdłuż osi optycznej. Większość okularów ochronnych UV oferuje na dzisiejsze standardy wystarczającą ochronę przed promieniowaniem UV.

Ochrona skóry

Promieniowanie UV jest zagrażające skórze, więc musi być ona chroniona dzięki odzieży ochronnej i przy użyciu specjalnych rękawic. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, konieczne jest, aby stosować co najmniej kremy przeciwsłoneczne z filtrem UV. Są one traktowane jako ważny środek ochronny przed szkodliwym promieniowaniem, a więc przy wyborze kremów powinniśmy wziąć pod uwagę żeby chroniły zarówno przed UVB, jak i przed promieniami UVA.

Współczynnik ochronny Promieniowanie UV
č. 2 50% UV
č. 5 80% UV
č. 10 90% UV
č. 20 95% UV
č. 32 98% UV

Kremy z filtrem ochronnym powinny być stosowane na skórę 15 minut przed rozpoczęciem pracy. Warstwę ochronną na skórze powinno się odświeżać co najmniej co dwie godziny.

Środki legislacyjne

 • Ustawa nr. 258/2000 dot. Ochrony zdrowia publicznego oraz § 35 o zmianie niektórych ustaw związanych z użyciem promieniowania niejonizującego.
 • Rozporządzenie nr. 480/2000 dot. Ochrony zdrowia przed promieniowaniem niejonizującym.
 • Dekret nr. 89/2001 (Ministerstwo Zdrowia) określający warunki klasyfikacji robót budowlanych, wartości graniczne biologicznych testów ekspozycji i powiadomienia o pracy z azbestem i czynniki biologiczne (czynnik 5 - promieniowanie niejonizujące i pole elektromagnetyczne).

W przypaku pytań prosimy o kontakt na email polska@ptsndt.com

Wyślij e-mail. Wszystkie pola z (*) są wymagane.
Adress: PTS Josef Solnař s.r.o.
  Przemysłowa 3
  44-203 Rybnik
  Poland
Phone: (+48 32) 757 83 59
E-mail: