full service NDT od roku 1990

Podmienky kladené na uchádzača aj defektoskopca (pracovníkmi v NDT)

1. Musí vedieť čítať a písať

Čítať - pod pojmom čítať si treba predstaviť pochopenie odborného textu. Normy sa hemžia vetami typu: "Žiadny z použitých prostriedkov nesmie fyzicky modifikovať diskontinuity".

Písať - defektoskopec v stupni 2 musí minimálne pri skúške (a pri recertifikácií) napísať inštrukciu (Návody). Ak má problém s vyjadrením svojich myšlienok písomnou formou, potom má problém.

Defektoskopec v stupni 1 musí zrozumiteľne vyplniť protokol o skúške, ktorú vykonal.

2. Musí vedieť maľovať

Ak defektoskopec nájde indikáciu a nedokáže ju jednoznačne zaznamenať napr. pomocou náčrtu s jednoznačným súradným systémom skúšanej súčasti, tak je to ako by nič nenašiel.

3. Základné stredoškolské znalosti z matematiky a fyziky

Sčítať a odčítať vie každý. Niektorí vie aj násobiť bez kalkulačky. Ale také percentá alebo goniometrické funkcie, ktorých znalosť požaduje väčšina metód, to už býva problém.

 2013-12 Podminky kladene na uchazece i stavajici defektoskopce 1

PREČO!!!
Kašleme na to, rovnako nikto goniometrické funkcie nepotrebuje. Takýto obsah školenia je beztak sprisahanie teoretikov.

OMYL!!!
Obsahy školenia a teda aj tieto uvedené hrôzy sú odporúčané v dokumente ISO/TR 25107. A tohto dokumentu sa každé školiace stredisko, čo na seba aspoň trochu dbá, drží zubami nechtami.

4. Musí tiež niečo vidieť2013-12 Podminky kladene na uchazece i stavajici defektoskopce 2

Ak splní všetko vyššie uvedené, stále nemáme vyhraté. Náš defektoskopec musí tiež niečo vidieť. A to niečo a ako často sa to kontroluje, udáva norma ISO 9712

5. Prax. Nejlepšie priemyselná

Keď už sme venovali toľko energie do výberu vhodného uchádzača, doprajme mu predpísanú priemyselnú prax (naviac, je vyžadovaná normou ISO 9712). Pri skúške ako by ju našiel.

Comments powered by CComment

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: