full service NDT od roku 1990

MT skúšobné stoly

Zariadenie pre kontrolu koncov rúrok

Zariadenia na kontrolu laminácie koncov rúrok MPI.

Normy "Amerického petrolejárskeho inštitútu" (API) predpisujú u produktovodov špirálovo zváraných rúr nedeštruktívnu kontrolu úkosovaných koncov na lamináciu (zdvojenie). Chyby je možné zisťovať pomocou magnetickej práškovej polievacej fluorescenčnej metódy, kedy stena konca trubky je magnetovaná magnetizačním jarmom, polievaná fluorescenčnou suspenziou a kontrolovaná pod ultrafialovým osvetlením.

Firma PTS Josef Solnař, s.r.o. vyvinula a vyrobila poloautomatické zariadenie typu MPI, ktoré umožňuje magnetizáciu konca rúrok pri ich otáčaní okolo osi za súčasného sprchovania rúrky fluorescenčnou suspenziou. Obsluha zariadení v uzavretej kabíne, ktorá zabraňuje prieniku denného osvetlenia, pozoruje koniec skúšanej rúrky v oblasti úkosu na prítomnosť chyby typu laminácie pod výkonovým ultrafialovým osvetlením. Zariadenie po ukončení kontrolnej operácie automaticky koniec rúrok odmagnetuje.

Zařízení pro kontrolu konců trubekZařízení pro kontrolu konců trubek

Na obrázku nižšie je realizovaná linka pre kontrolu rúrok v jednej rúrovni na Ukrajine, ktorá používa dve zariadenia MPI pre kontrolu oboch koncov rúrok. Z ďalších obrázkov je zrejmá mechanika vedenia a magnetizácia rúrok a spôsob polievania. Nad zariadením je umiestnená 400W UV lampa, ktorá je takisto výrobkom našej firmy. Ovládací pult umožňuje ako automatický režim skúšanie, tak aj ručné ovládanie jednotlivých funkcií.

Zařízení MPI se skládá z těchto základních částí:

hlavný elektrický rozvádzač slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia a jeho základných dielov, k nastaveniu a kontrole veľkosti magnetického poľa, riadenie doby magnetizácie a polevu trubky.
magnetizačný obvod je určený na magnetizáciu čelnej časti rúrky magnetickým poľom striedavého elektrického prúdu a skladá sa z magnetizačnej cievky a pólových nástavcov
stôl na ktorom je nainštalovaný magnet slúži k mechanickému ustaveniu magnetu vzhľadom k rúrke za pomoci polohovacieho zariadenia elektrickým pohonom pre zvíhanie a klesanie stola podľa skúšaného priemeru rúrok a elektropneumatickým pohonom pre premiestňovanie stola vľavo, vpravo a pre zdvíhanie magnetu
systém prípravy suspenzie slúži pre prísun magnetickej suspenzie do miesta kontroly a zahŕňa polievacie zariadenie, čerpadlo a zásobníkovú nádrž o objeme cca 40 litrov
riadiaci pult ovláda všetky technologické operácie a signalizuje prevádzkové stavy
UV osvetlenie pomocou stacionárnej UV lampy (400W, λ = 365nm) a ručnej UV lampy (100W, λ = 365nm) sú nutné pre osvetlenie čela a vnútorného povrchu rúrok v oblasti kontroly

Technické dáta

napájanie elektro 3NPE 400/230V TN-S AC 50Hz 
napätie operačných obvodov 24V AC
potrebný výkon 10kVA
pneumatické napájanie systém stlačeného vzduchu tlakom min. 6 bar
intenzita prúdu v magnetizačnom obvode [A] max. 10
pracovný režim ručný, automatický
faktor plnenia cievky 30%
systém prípravy a prísunu suspenzie [mm] 1100 x 700 x 700
riadiaci pult [mm] 140 x 220 x 440
UV osvetlenie [mm] 360 x 300 x 310
hmotnosť [kg] cca 800
hlavné rozmery [mm]

hlavná elektro skrinka: 1600 x 305 x 800
magnetizačný okruh: 150 x 300 x 300
stôl: 1000 x 900 x 1100

 

Zařízení pro kontrolu konců trubek
skúšanie rúry
Zařízení pro kontrolu konců trubek
zostava linky

 Zařízení pro kontrolu konců trubek
referenčná vada

 Zařízení pro kontrolu konců trubek
rozvádzač zariadenie

Pýtajte se, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dolu na stránke.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: