full service NDT od roku 1990

NDT v stavebníctve

Giatec SmartRock™

Giatec SmartRock™ je vodotesný, bezdrôtový senzor (zároveň zapisovač) pre monitorovanie teploty betónu počas fázy tuhnutia.

Giatec iCOR™

Giatec iCOR™ je inovatívny a komplexný NDT nástroj pre detailné zhodnotenie korózie ŽB konštrukcií BEZ nutnosti elektrického pripojenia k výstuži.

Giatec Perma2™

Giatec Perma2™ je úplne modernizovaný laboratórny prístroj pre meranie elektrického odporu betónu pomocou rýchlosti penetrácie chloridu (RCPT) podľa štandardných metód ako sú ASTM C1202, AASHTO T277 a ASTM C1760.

Giatec Surf™

Giatec Surf™ je laboratórny testovací prístroj pre rýchle, jednoduché a presné meranie povrchovej elektrickej rezistivity (odporu) betónu na základe štvor sondovej (Wenner-Array) techniky.

Giatec RCON2™

Giatec RCON2™ je prístroj pre nedeštruktívne meranie elektrického odporu betónových vzoriek v laboratóriu bez akýchkoľvek ďalších nutných príprav vzoriek. Toto meranie môže byť jednoducho vykonané na rovnakých betónových vzorkách, ktoré sú zrovna používané pre komplexné testovanie pevnosti betónu.

Giatec XCell™

Giatec Xcell ™ je múdra, na tablete založená NDT sonda pre rýchlu, presnú a efektívnu detekciu a analýzu korózie vo vystužených betónových konštrukciách v teréne. Giatec Xcell ™ spĺňa všetky požiadavky špecifikácií štandardu ASTM C876.

Giatec SmartBox™

Giatec SmartBox™ je kompaktný bezdrôtový prístroj na monitoring a meranie elektrickej rezistivity a teploty v čerstvom betóne. Nepretržité meranie je zaznamenávané na SmartBox™ a môže byť stiahnuté pomocou mobilnej aplikácie na mobilnom telefóne či tablete s Androidom.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: