full service NDT od roku 1990

RT Film Viewers

Technické filmy Foma

Ucelená ponuka tuzemského výrobcu RTG filmov pre použitie v nedeštruktívnom skúšaní. Filmy sa vyznačujú vysokou kvalitou a prijateľnou cenou.

 

 

 

 

Rollfilm FOMADUX

Špeciálna adjustačná forma technického rádiografického filmu pre priemyselnú defektoskopiu za použitia röntgenového žiarenia alebo gama žiarenis.
Celú dĺžku zvaru možno snímkovať na jeden formát.
Svetlo nepriepustný obal zaisťuje odolnosť filmu proti vlhkosti
a mastným nečistotám.
Kvalita obrazu je zaistená dokonalým kontaktom filmu a olovených fólií vo vnútri obalu.
Rozmery filmu: šírka 70 a 100 mm, dĺžka do 90 m

Indux R4

Film so strednou citlivosťou, vysokým kontrastom a zvlášť jemným zrnom.
Dodáva sa v komorovom balení KB (FW, IF) alebo jednolistovom dennom vákuovom balení FOMAPAK (DB.) a v prevedení ROLLFILM.
Zodpovedá klasifikácii triedy C3 podľa EN-584-1.
Je určený pre ručné alebo strojové spracovanie.

Indux R5

Film so štandardnou citlivosťou, vysokým kontrastom a jemným zrnom.
Dodáva sa v komorovom balení KB (FW, IF), jednolistovom dennom vákuovom balení FOMAPAK (DB.) a v prevedení ROLLFILM.
Zodpovedá klasifikácii triedy C4 podľa EN-584-1.
Je určený pre ručné alebo strojové spracovanie.

Indux R7

Film s vysokou citlivosťou, veľmi vysokým kontrastom a malým zrnom.
Dodáva sa v komorovom balení KB (FW, IF), jednolistovom dennom vákuovom balení FOMAPAK (DB.) a v prevedení ROLLFILM.
Zodpovedá klasifikácii triedy C5 podľa EN-584-1.
Je určený pre ručné alebo strojové spracovanie.

Indux R8

Extrémne citlivý film s vysokým kontrastom a stredne veľkým zrnom, vhodný najmä pre prípady, kedy je požadovaná krátka expozícia. Ďalšie skrátenie doby expozície sa dá dosiahnuť kombináciou filmu s fluorometalickými fóliami.
Dodáva sa v komorovom balení KB (FW, IF) alebo v jednolistovom dennom vákuovom balení FOMAPAK (DB.). Zodpovedá klasifikácii triedy C6 podľa EN-584-1.
Je určený pre ručné alebo strojové spracovanie.

 

  INDUX R4, R5, R7
Komorové balenie KB
INDUX R4, R5, R7
Denné balenie FOMAPAK
6x12   X
6x16   X
6x20   X
6x24 X X
6x40 X X
6x48 X X
10x12 X X
10x16 X X
10x20 X X
10x24 X X
10x40 X X
10x48 X X
18x24 X  
24x30 X  
30x40 X X
35x43 X  

Tags

filmy
Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: