full service NDT od roku 1990

Jsme akreditovaná kalibrační laboratoř

 Jsme akreditovaná kalibrační laboratoř

 

Co je kalibrace?

    Kalibrace je činnost, která za specifikovaných podmínek v prvním kroku stanoví vztah mezi hodnotami veličiny s nejistotami měření poskytnutými etalony a odpovídajícími indikacemi s přidruženými nejistotami měření a ve druhém kroku použije tyto informace ke stanovení vztahu pro získání výsledku měření z indikace.
Dle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník)

Jaký je rozdíl mezi akreditovanou a neakreditovanou kalibrací?

    Akreditovaná kalibrace je prováděna podle kalibračních postupů schválených ČIA. Metoda kalibrace je pravidelně validována a je prováděno mezilaboratorní porovnání s ČMI. Kalibrační list je opatřen razítkem Akreditované kalibrační laboratoře a splňuje všechny požadavky dle ČSN EN 17025.
    Neakreditovaná kalibrace je prováděna podle interních kalibračních postupů. Kalibrační list splňuje požadavky dle ČSN EN 17025.
    Akreditovaná i neakreditovaná kalibrace je prováděna na přístrojovém vybavení, které je pravidelně kalibrováno u Akreditovaných kalibračních laboratoří a ČMI.

Co je to metrologická návaznost?

    Vlastnost výsledku měření, pomocí níž může být výsledek vztažen ke stanovené referenci přes dokumentovaný nepřerušený řetězec kalibrací, z nichž každá se podílí svým příspěvkem na stanovené nejistotě měření.
Dle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník)
    Návaznost je vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k národním nebo mezinárodním etalonům prostřednictvím nepřerušeného řetězce porovnání s uvedením příslušných nejistot. V podstatě se jedná o zařazení daného měřidla do nepřerušené posloupnosti přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality.

Co je to validace?

    Ověřování, že specifikované požadavky jsou přiměřené pro zamýšlené použití
Dle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník)

Co je to justování měřicího systému?

    Soubor činností provedených na měřicím systému tak, aby poskytoval předepsané indikace odpovídající daným hodnotám veličiny, která má být měřena.
Dle TNI 01 0115 (Mezinárodní metrologický slovník)

Co je to nejistota měření?

    Nejistota měření je parametr vztahující se k výsledku měření, který charakterizuje rozptýlení hodnot, které je možné přiřadit k měřené veličině.

Mezilaboratorní porovnání (MPZ)

    Předmětem mezilaboratorního porovnávání (MPZ) je vzájemné porovnání výsledků měření laboratoře s výsledky měření referenční laboratoře, která je pro danou oblast měření nejvyšší autoritou. Cílem MPZ je prokázání způsobilosti akreditovaných i neakreditovaných laboratoří, včetně validace jejich metod měření a stanovených nejistot. MPZ je jednou z metod zajištění odborné úrovně metrologických laboratoří a jimi poskytovaných služeb.

Může Vám laboratoř, ve které necháváte kalibrovat přístroje a zařízení doložit způsobilost k provádění těchto úkonů a umí Vám pomoci s neshodami při auditu?

    Na kalibračním protokolu akreditované kalibrace je uvedena tzv. návaznost, která dokládá použité etalony při kalibraci. Jsme také schopni být Vám nápomocni při neshodách vzniklých u auditů.

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail
Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Sumo
OK
Odmítnout
Funkční
AddThis
OK
Odmítnout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout