full service NDT od roku 1990

PT - zkoušení kapilární

Kontrolná mierka typ 2

Kontrolná mierka typ 2 (ISO 3452-3) sa používa pre overenie činnosti (výkonnosti) penetračného systému (ISO 3452-1) a to na začiatku každej periódy.

Panel PSM-5

Panel PSM-5 sa používa pre overovanie činnosti (výkonnosti) systému (ČSN EN ISO 3452-1) a to na začiatku každej pracovnej periódy.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: