full service NDT od roku 1990
Spracovanie písomných postupov

Spracovanie písomných postupov

Ponúkame Vám spracovanie NDT procedúr v nasledujúcich metódach: AT, UT, RT, PT, VT, MT, ET.

Procedúra = je základný, všeobecne platný dokument, spracovaný pre potreby danej spoločnosti, ktorý spravidla vychádza z normatívnych dokumentov, predpisov, kódexov, špecifikácií a požiadaviek zákazníka. Postup obsahuje všetky základné parametre a opatrenia, ktoré sa musia dodržať pri nedeštruktívnom skúšaní za použitia konkrétnej metódy, prípadne techniky skúšania.

Týmito normatívmi môžu byť americké normy a predpisy ASME Code, štandardy ASTM, AWS kód - normatív pre zváranie statických a cyklických namáhaných konštrukcií, nemeckej normy DIN, európskej normy EN a iné.

Cena dohodou.

Náhľad spracovanej procedúry vo formáte PDF.

Vytlačiť E-mail

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: