full service NDT od roku 1990

UT kontrolní linky

UT zařízení železničních kol UZK-1250P

Multikanálové ultrazvukové zažízení UZK-1250P je určeno pro automatizované zkoušení železničních kol a obručí na přítomnost vnitřních vad a necelistvostí s ekvivalentní plochou od 3 mm čtverečních (FBH ø2 mm) a více.

Defektoskop UZK-1250P používá echo-pulzní imerzní metodu s dvěma směry prozvučení. Zkušebními díly železničních kol jsou věnec a náboj*. Směr radiálního prozvučení je použíto pro zkoušení z jizdního povrchu kola, a axiální směr prozvučení je použit pro zkoušení z vnitřní boční plochy věnce nebo obruče kola. Kanál axialního prozvučení věnce kola mimo zkoušení na vady, zároveň provádí zkoušení útlumu struktury materiálu podle velikosti a ztrát koncového echa.

Pro testování náboje* se používá axiální směr prozvučení.

UZK 1250PUZK 1250P

Kolo je testováno v obrobeném stavu povrchu, pomocí dvou (nebo tří*) dvojitých ultrazvukových piezoelektrických sond, frekvence zkoušení - 5 MHz.

Jako kontaktní prostředek pro ultrazvukové vlny se používá voda s přídavkem antikorozních, protipěnivých a smáčecích přísad. K vybavení zařízení UZK-1250P taky patří vodní hospodářství s nerezovou imerzní 300 L vanou, zásobník, armatura pro rozvod vody, filtr a připojovací hadice.

UZK 1250PUZK 1250P

Přesun ultrazvukových sond na kontrolované povrchy, skenování s požadovaným krokem a návrat sond do původní polohy je zajištěn servopohony mechanické části zařízení UZK-1250P. Automatizační prvky a dotykový displej pro ovládání mechanické části stanice jsou založeny na komponentách SIEMENS.

K grafickému znázornění procesu nastavení a zkoušení kol poskytuje program zobrazení A-scan, indikátoty triggerů brán a indikátory funkcí DAC/TVG, barevné záznamy výsledků zkoušení ve formě rozvinutí kontrolovaných povrchů 0 - 359 stupňů (modifikovaný В-scan).

UZK 1250PUZK 1250P

Software defektoskopu stanice po zkoušce výrobku automaticky generuje výstupní protokoly kalibrací na referenčním vzorku anebo zkoušeném výrobku se všemi nutnými údaji, zadané operátorem do polí formulaře protokolu, výstupní protokol obsahuje také záznamy výsledků zkoušení. Výsledky kalibrací a zkoušení, podrobnosti o výrobku a další data jsou uloženy v databázi, která je součástí softwaru zařízení UZK-1250P.

* funkce zkoušení náboje kola - volitelně.

Technické parametry

velikost kola průměr až 1250 mm v hnací kružnici
počet kanálů simultánního měřerí 2 (3*)
vizuální možností zobrazení A-scan, indikátoty triggerů brán a indikátory funkcí DAC/TVG, barevné záznamy výsledků zkoušení ve formě rozvinutí kontrolovaných povrchů 0 - 359 stupňů (modifikovaný В-scan).
Rozsah časové základny: 70 μs, což odpovídá hloubce měření větší než 200 mm při rychlosti ultrazvuku v materiálu 5900 m/s
Frekvenční rozsah přijímače 0,5 - 12 MHz
Šířka pulsu sondy: 0,5 - 4,0 μs
Časový rozsah zpoždění přijímaného signálu: 0,0 - 100,0 μs
Amplituda pulzu sondy: cca 300 V
Opakovací frekvence pulsů (PRF): až 1500 Hz v každém kanálu
Podmíněná citlivost k vadam zjištění defektů typu „otvor s plochým dnem“ (FBH) - není horší než průměr 2 mm
Operační systém defektoskopu stanice WINDOWS
Napájení síť 230/400 V 3NPE
Rozměry mechanické části stanice 1700x1350x3000 mm (imerzní vana s mechanizací)
Hmotnost mechanické části stanice cca 840 kg
Rozměry defektoskopu stanice provedení ve formě počítače a monitoru pro instalaci do 19-palcové přístrojové skříně, výška počítače - 3U
Hmotnost defektoskopu stanice ne více než 25 kg/sada (kromě hmotnosti přístrojové skříně)

 

Ptejte se, co Vás zajímá, volejte nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail