full service NDT od roku 1990

Test zraku - aplikácia pre Android

Pomocou jednoduchej aplikácie pre zariadenia so systémom Android si môžete ako uchádzač o certifikát v NDT orientačne overiť svoje zrakové schopnosti.

 

 

 

Podľa normy ČSN EN ISO 9712 musí uchádzač preukázať písomným dokladom uspokojivé zrakové schopnosti v súlade s nasledujúcimi požiadavkami:

  • ostrosť videnia nablízko musí umožňovať minimálne čítanie Jaeger textu číslo 1 alebo písma Times Roman N 4.5 alebo ekvivalentného písma (majúce výšku písma 1,6 mm) zo vzdialenosti najmenej 30 cm jedným alebo oboma očami, bez korekcie alebo s korekciou;
  • schopnosť videnia farieb musí byť dostatočná na to, aby uchádzač mohol rozoznávať a rozlišovať kontrast medzi farbami alebo odtiene šedej, ktoré sa používajú v NDT metóde podľa určenia zamestnávateľa.

 

V nadväznosti na certifikáciu musia byť testy ostrosti videnia nablízko vykonávané jedenkrát ročne a musia byť overené zamestnávateľom.

Týmto jednoduchým programom môžete orientačne zistiť ako na tom ste. Vyskúšajte najmä dva testy - "Videnie na čítanie" a "Farbocit".

Na stiahnutie je zadarmo pre Android a iOS.

Odkaz na Google Play Odkaz na App Store

Comments powered by CComment

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: