full service NDT od roku 1990

Rozšírenie oprávnenia školiaceho a skúšobného strediska

Vážení obchodní priatelia!

Od 2.4.2014 sme rozšírili svoje školiace a skúšobné stredisko o oprávnenie vykonávať školenia a skúšky v stupni 3. pre metódy UT, RT, PT, VT a MT.

 

 

Teraz Vám môžeme ponúknuť kvalifikácie vo všetkých stupňoch pre nasledujúce metódy:

AT 2+3 - Skúšanie akustickou emisiou
ET 1+2+3 - Skúšanie vírivými prúdmi a rozptylovými tokmi
MT 1+2+3 - Skúšanie magnetické
PT 1+2+3 - Skúšanie kapilárne
RT 1+2+3 - Skúšanie rádiografické
UT 1+2+3 - Skúšanie ultrazvukom
VT 1+2+3 - Skúšanie vizuálne

Prípravu na Základnú skúšku vrátane skúšky - BASIC.

Comments powered by CComment

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: