full service NDT od roku 1990

RT Gauges

Doštičková mierka s otvormi ASTM E

Dostičkové mierky s otvormi (anglicky penetrametry) sú predpisované predovšetkým v US-amerických predpisoch.

Sú to doštičky rovnakej hrúbky, ktoré obsahujú kolmo vyvrtané otvory s jedným priemerom (API), alebo s viacerými rôznymi priemermi (ASTM, ASME), kedy je požadovaný priemer závislý na hrúbke steny.

RT ASTM ERT ASTM E

 

Skúšobná citlivosť zahrňuje ako rozoznateľnosť obrysu mierky (kontrast), tak aj určený otvor v mierke (rozlišovacia schopnosť).

V systéme ASTM sú doštičky usporiadané tak, že ich hrúbka predstavuje požadovanú skúšobnú citlivosť 1%, 2% alebo 4% hrúbky steny skúšaného predmetu. Priemer otvoru je násobkom hrúbky doštičky a je označovaný ako 1T, 2T a 4T. Akosť obrazu 2 - 2T je najčastejšia požiadavka v špecifikáciách ASME/ASTM a znamená, že hrúbka penetrametru (tj. mierky) musí byť 2% z hrúbky steny a na radiograme musí byť viditeľný otvor 2T.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: