full service NDT od roku 1990

ET EtherNDE přístroje

Veescan

Naše řada výrobků VEESCAN nabízí naším klientům výběr systémů pro optimalizaci produktivity při minimálních nákladech a maximální flexibilitu v kombinaci s nízkými kapitálovými náklady.

Ether NDE s potěšením nabízí řadu řešení pro zkoušení kol letadel. Víme, že klíčové kriterium pro systém zkoušení kol letadel je potřeba záruky indikovat vady, požadavek zajišťení provozu po 24 hodin denně, 365 dní v roce, požadavek jednoduchého a „přátelského „rozhraní a způsob vedoucí kmaximální rychlosti kontroly i potřebný výstup. Vyvážit uvedené požadavky může být obtížné, avšak věříme, že aplikace zařízení Veescan požadovanému cíli odpovídá.

Zařízení Veescan je dostupné na základě volby z řady modelů a může být konfigurováno se širokým výběrem snímačů. To umožňuje jakémukoliv pracovišti volbu systému, který je pro něj provozně vhodný.
Je prokázáno, že model R (Rapid) nabízí potenciál pro větší kapacitu zkoušení z důvodu nasazení zvláštního snímače se širokým záběrem a skenování po šroubovici 5 mm.

Přínos pro zákazníka

 • Ověřená mechanická koncepce se zavedeným záznamem a nepřerušený provozem po 365 dní v roce a více.
 • Výběr dvou konfigurací se snímačem : „model H“ nebo „model R“ (Rapid) nabízí volbu maximální flexibility nebo optimalizované produktivity.
 • Řídící stanici u modelu H je možno výškově nastavit, což obsluze dovolí pohodlné a flexibilní ovládání .
 • Plný výběr provozních režimů, což maximalizuje pravděpodobnost detekce.
 • Snadná práce po základním zaškolení.
 • Snadný servis zařízení – Vyrobeno z hliníkových výlisků pro větší zatížení.
 • Intuitivní nastavování – systém dovoluje „naučit“ zařízení vykonávat potřebný způsob kontroly kol, potom provádět jemné doladění systému ručně a pak výsledné nastavení uložit pro případ zkoušení podobného nebo stejního kola v budoucnosti..

 

 • Široký rozsah použití – VeeScan je navržen ke zkoušení nejširšího rozsahu kol letadel od předních kol vrtulníků až po hlavní kola letounu A380.
 • Snadno a spolehlivě – automatizované zkoušení dovoluje kontrolu kol daleko rychleji ve srovnání s ručním zkoušením, přičemž zajistí skenování v rozsahu 100% povrchu.
 • Zpráva o zkoušení – Záznamový systém zajišťuje uchování dat pro přehled a další analýzu v plně digitální formě buď na přístroji nebo dálkově přes síť. Uložena a vytištěna může být jednotlivě každá stránka zprávy formátu A4.
 • Bezpečnost - Oddělený ovládací přípravek s dvojitým tlačítkem, kterým je aktivován start zkoušení znamená, že obsluhující osoba není během zkoušení přítomna v blízkosti rotujícího kola. Oba modely, H i R užívají upínací systém kola, který je v provozu ověřen a uplatněn již po dlouhou dobu.

 

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan


Veescan model H

Veescan H je navržen tak, aby kolo mohlo být zvednuto a upevněno k automatickému adaptéru, kde je využit pro jeho vycentrování setrvačník. Veescan H je vybaven vestavěnou soustavou válečků (rolny) z důvodů snadné manipulace a napojení na dopravní systém. Rovněž umožňuje automaticky použít adaptér pro různé velikosti náboje kola. Veescan H je použitelný pro kola do průměru 900 mm.

H je vybaven ovládacím panelem s nastavitelnou výškou z důvodu pohodlí obsluhy. Může být umístěn v potřebné vzdálenostu od vlastního stroje. Přístupný je ze tří stran a standardně poskytuje snadné vložení kola ke zkoušení.

Kruhový absolutní snímač je polohován kolmo k povrchu, aby byla zajištěna stejná citlivost bez ohledu na profil zkoušené oblasti a to i při vedení u okraje kola (oblast usazení pneumatiky). Doporučená zkušební frekvence je 200 kHz.

Hlavní charakteristiky modelu H

 • Sestava z lisovaného hliníku, pokrytí je tvořeno černými panely perspex.
 • Oddělený ovládací panel, který může být přemísťován do potřebné vzdálenosti od hlavní části zařízení, nastavit jej lze co do výšky a úhlu natočení.
 • Teflonový rotační stůl přístupný ze tří stran pro snadné vložení kola.
 • Válečková trať (rolny) pro pohyb kola.

 

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan

 

Technické parametry

velikost zařízení 112,5 x 120 x 95cm
přístroj ViCTor 1 Kanál WI
snímač absolutní, diferenčně propojený (vestavěná zázěž pro vyvážení) s kruhovou hlavou. Doporučená frekvence je 200 kHz , případně 100 kHz, 500 kHz, a 1,5 MHz. Doporučený průměr je 6 mm (k dispozici je i jiný), a úzká hřídel pro velká kola
maximální průměr kola 900mm
typické stoupání zkušební dráhy - šroubovice 1,5mm
pozice snímače přizpůsobuje se tvaru pomocí tlakových čidel ve dvou osách
maximální výška kola 400mm
napájení 110-240V ac 50/60Hz
maximální zatížení 150kg
pneumatický tlak žádný (zvedání elektricky – 250 mm)
alarmy akusticky a vizuálně
rychlost otáčení 15 až 120 otáček za minutu, na základě řízení rychlosti pohybu např. 250 mm/sec
rám lisovaný hliník
pozice kola kolo je zdviženo pomocí elektrického pohybového mechanizmu se zdvihem 250 mm tak, aby nebylo v kontaktu s válečkovou soustavou; přidržováno je pomocí automatického adaptivního upínacího mechanizmu za působení své váhy
záznam dat a jejich uložení ano
ruční zkoušení ano, konektor pro snímač a stanice pro ovládání zapnutí
automatická kalibrace ano, pomocí dynamického standardu
automatické zastavení při detekované vadě ano
otáčecí stůl válečková dráha / na povrchu nerezová ocel, uvnitř plast. Snadno nastavitelné koncové zastavení a to na obou koncích pro zabránění vypadnutí kola
ovládací stanice umístěna je na stojanu mimo stroj; prostřednictvím stínítka 7“ na panelu, u něhož je možno nastavit výškovou polohu, lze ovládat stroj i systém vířivých proudů; k dispozici je virtuální klávesnice; panel je nastavitelný v rozmezí 750 až 900 mm.
provozní režimy automatický, zastavení při indikaci vady a plně manuální

Veescan model R

Veescan R provádí uchycení kola pomocí pneumatického válce. K rotačnímu stolu je umožněn otevřený přístup ze tří stran. Použito je pneumatické řízení a elektronická část, vestavěny jsou do rámu. Tři válce zajišťují pohyb kola na rotačním stole. Zařízení je navrženo tak, že je možné současné použití snímačů pro vysoké i nízké zkušební frekvence.
Model R je možno snadno přizpůsobit k použití s přístrojem pro zkoušení vířivými proudy spolu s příslušným počítačem pro ukládání dat a následné vyhodnocování.

Model R je vyráběn ve dvou velikostech pro různé kategorie velikosti kol , a to pro zkoušení kol o průměru pod 600 mm, a dále pro zkoušení kol o průměru pod 900 mm.

Hlavní charakteristiky modelu R

 • Lisovaný - vytlačovaný hliník a vnější černé panely perspex.
 • Kompaktní stavba s pneumatickým řízením a elektronickou částí s umístěním v rámu. Otevřený přístup k rotačnímu stolu ze tří stran.
 • Řízení a ovládací pozice může být instalována z boků, anebo z čelní strany.
 • Rotační stůl se třemi válci pro umožnění pohybu kola ze tří stran přístupu.
 • Centrovací přípravek se čtyřmi tyčemi opatřený odnímatelnýn teflonovým kuželem (o standardní velikosti) a s vyztuženou horizontální stavbou na vrchu věže.
 • Možnost instalovat enkodéry pro svislý a rotační pohyb za účelem zavedení synchronizace k aplikacím softvéru.
 • Bezpečnostní prvky zahrnují dvě nouzové zastavení (jeden pevný, druhý volný jehož pozici nastaví uživatel). Dále dvojité tlačítko pro aktivaci pohybu kola při centrování pro ochranu snímače (nouzové zatažení ramene).

 

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan

 

Technické parametry

velikost zařízení a) 85 x 220 x 145cm nebo b) 120 x 230 x 145cm
přístroj ViCTor 1 Kanál WI
snímač diferenční – vysokofrekvenční víceúčelové a pro místo usazení pneumatiky
maximální průměr a) 600mm nebo b) 900mm*
typické stoupání šroubovice 5mm
pozice snímače v doteku s kolem
maximální výška kola 400mm
napájení 110-240V ac 50/60Hz
maximální zatížení 150kg
pneumatický tlak 40-150psi
alarmy akustické a vizuální
otáčky 5-50 ot/min
rám lisovaný hliník
pozice kola během zkoušení je kolo upnuto proti otáčivé ploše pomocí pneumaticky ovládaného kuželu
záznam dat a jejich uložení ano
ruční zkoušení ano, konektor pro snímač a zapínání na ovládací stanici
automatická kalibrace ano, pomocí dynamického standardu
automatické zastavení při indikaci vady ano
otáčecí stůl varianta – Kuličkový odvalovací systém (s přítlačnou pružinou) na rotační desce umožňuje kontrolu kol v podsnosu
ovládací stanice ovládací panel spojený s hlavní jednotkou
provozní režimy automatický, se zastavením při indikaci vady a ruční

ET EtherNDE instruments VeescanET EtherNDE instruments Veescan

Poznámka:
* toto označení a) reprezentuje model R pro maximální průměr kola 600 mm a b) reprezentuje model R pro maximální průměr kola 900 mm

ETHER NDE neustále usiluje o nová řešení v metodě zkoušení vířivými proudy pro všechny možné podmínky, kdy je zkoušení požadováno.
ETHER NDE nabízí řadu vylepšených nových zkušebních vířivoproudových přístrojů a snímačů a bude vždy usilovat nalézt nejlepší řešení, vhodná pro specifické potřeby našich zákazníků.
Jako ETHER NDE jsme hrdi na svou schopnost vycházet vstříc zákazníkovi a deklarovat následující tři prohlášení:
1. Možnost hovořit s každým, kdo zná naše výrobky a vaši aplikaci.
2. Jsme na předním místě v dodávkách zboží pro průmysl a jsme schopni patřičně reagovat na vaše potřeby a náročná řešení.
3. Naše výrobky patří na přední místo co do provozních schopností a kvality.

 

ETHER NDE založili John Hansen a Mike Reilly. Za podpory týmu zkušených pracovníků se tato firma může pyšnit zkušenostmi v oboru nedestruktivního zkoušení, nasbíranými společně za 150 let.
Uvažujeme v předstihu a s ohledem na vnímání zákazníka. ETHER NDE je moudrou volbou pro veškeré vaše potřeby při zkoušení vířivými proudy.

 

Ptejte se, co Vás zajímá, volejte nebo využijte kontaktní formulář dole na stránce.

Odeslání zprávy. Všechna pole označená (*) jsou povinná.
Adresa: PTS Josef Solnař s.r.o.
  U Hrůbků 170
  709 00 Ostrava Nová Ves 
  Czech Republic
Telefon: +420 596 744 163-164 
Mobil: +420 777 175 174
E-mail e mail