full service NDT od roku 1990

Teplomery

Bezkontaktné teplomery

Bezkontaktné infračervené teplomery alebo tiež pyrometre sú prístroje, ktoré určujú teplotu meraného telesa z teplotného žiarenia.

Merajú sa nimi prevažne teploty v rozsahu -50°C až +1350°C.

Medzi výhody patrí

 • rýchlosť merania (v milisekundovom rozsahu) - šetrí sa čas a navyše umožňuje uskutočňovať oveľa viac meraní,
 • možnosť merania objektov, ktoré sa pohybujú,
 • jednoduché meranie teploty na ťažko dostupných alebo nebezpečných miestach (súčasti pod elektrickým napätím, pohyblivé súčasti, vzdialené objekty),
 • bezproblémové meranie veľmi vysokých teplôt (nad 1300 °C). V týchto prípadoch nie je vôbec možné použitie dotykových teplomerov, alebo majú veľmi obmedzenú životnosť,
 • nedochádza k ovplyvneniu meraného objektu (nie je z neho pri meraní odoberaná žiadna energia. Napríklad v prípade zlých vodičov tepla, ako sú plasty alebo drevo, sú merania v porovnaní s dotykovým meraním veľmi presné bez skreslenia meraných hodônt),
 • meranie prebieha bez rizika kontaminácie a mechanických účinkov na povrch meraného objektu (napr. k poškrabaniu lakovaných povrchov je možné merať aj mäkké povrchy. Meranie v potravinárstve je absolútne hygienické).

 

Naša ponuka - základné rozdelenie

 

Infrared thermometer GM550

GM550E

Infrared thermometer GM1150

GM1150

Infrared thermometer GM1350

GM1350
teplotný rozsah  -50 ~ 550°C  -50 ~ 1150°C  -18 ~ 1350°C
nastavenie emisivity áno áno áno
optické rozlíšenie 12:1 20:1 50:1
rozlišovací stupeň 0.1 °C 0.1 °C 0.1 °C
alarm vysokej a nízkej teploty nie áno áno

IR bezkontaktný teplomer GM550E

Infrared thermometer GM550

Vlastnosti

 • voľba jednotek °C alebo °F
 • zmrazenie (pridržanie) hodnoty na displeji
 • laserový zameriavač

  K čomu je laserový zameriavač?

  Infračervené teplomery sú často vybavené laserovým zameriavačom, ktorý užívateľovi umožní zacieliť na merané miesto oveľa rýchlejšie a presnejšie.

  Jednoduchý laserový lúč s posunom z optickej osi
  Laserový lúč vychádza z miesta mimo stred optickej osi a s optickou osou teda presne nesúhlasí. Toto je najjednoduchšie prevedenie, zvlášť sa používa pre prístroje s nízkym optickým rozlíšením (pre veľké merané objekty). Laserový bod sa zamieri približne na stred meraného objektu, ale pri malých vzdialenostiach teplomeru od meraného objektu je zjavná nepresnosť v zameraní.

 • podsvietenie displeja
 • automatické vypnutie pri nečinnosti
 • indikácia slabej batérie

 

Parametre

 • teplotný rozsah: -50 ~ 550°C (-58 ~ 1022°F)
 • presnosť merania: ±1,5% z hodnoty alebo ±1,5°C
 • optické rozlíšenie:

  Čo je optické rozlíšenie?

  Optický systém infračervených teplomerov zachytáva infračervenú energiu vyžarovanú z kruhovej meranej plochy a sústreďuje ju na detektor. Meraný objekt musí úplne vypĺňať túto meranú plochu, inak teplomer "vidí" iné teplotne vyžarovanie z pozadia, čo spsôsobuje nepresnosť nameraných hodnôt.

  Optické rozlíšenie D : S je definované ako vzťah medzi vzdialenosťou mracieho prístroja od meraného objektu a priemerom meranej plochy. Čím väčšia je táto hodnota, tým lepšie je optické rozlíšenie meracieho prístroja a tým menšia môže byť meraná plocha pri danej vzdialenosti.

  12:1
 • emisivita:

  Čo je emisivita?

  Emisivita určuje schopnosť telesa vyžarovať teplo. Je to bezrozmerná veličina.

  Prehľad emisivít vybraných materiálov:

  čierne teleso: 1
  čierny matný lak: 0,99
  cín (nezoxidovaný): 0,05
  hliník (nezoxidovaný): 0,03
  horčík (oxid horečnatý): 0,16 - 0,20
  meď (oxid meďný): 0,87
  mosaz (73%Cu, 27%Zn, leštená): 0,03
  azbest (doska): 0,96
  bavlnená látka: 0,77
  betón (drsný): 0,94
  tehla (červená, surová): 0,93
  drevo (bukové, hobľované): 0,94
  guma, svetlo šedá: 0,89
  korok: 0,7
  papier: 0,97
  sklo: 0,94

  nastaviteľná od 0,1 - 1.0
 • rozlíšenie: 0,1°C alebo °F
 • doba odozvy: 500ms
 • opakovateľnosť merania ±1 % alebo ±1°C
 • napájanie: 9V alkalická batéria (je súčasťou balenia)
 • veľkosť LCD displeja: 30 x 15mm
 • váha: 148g
 • veľkosť: 153 x 101 x 43mm

 


IR bezkontaktný teplomer GM1150

Infrared thermometer GM1150

Vlastnosti

 • voľba jednotiek °C alebo °F
 • zmrazenie (pridržanie) hodnoty na displeji
 • laserový zameriavač

  K čomu je laserový zameriavač?

  Infračervené teplomery sú často vybavené laserovým zameriavačom, ktorý užívateľovi umožní zacieliť na merané miesto oveľa rýchlejšie a presnejšie.

  Jednoduchý laserový lúč s posunom z optickej osi
  Laserový lúč vychádza z miesta mimo stred optickej osi a s optickou osou teda presne nesúhlasí. Toto je najjednoduchšie prevedenie, zvlášť sa používa pre prístroje s nízkym optickým rozlíšením (pre veľké merané objekty). Laserový bod sa zamieri približne na stred meraného objektu, ale pri malých vzdialenostiach teplomeru od meraného objektu je zjavná nepresnosť v zameraní.

 • podsvietenie displeja
 • automatické vypnutie pri nečinnosti
 • indikácia slabej batérie
 • alarm vysokej a nízkej teploty(užívateľsky nastaviteľná hodnota)
  • meranie maximálnej, minimálnej, priemernej a rozdielovej teploty
  • balené v plastovom kufríku

 

Parametre

 • teplotný rozsah: -50 ~ 1150°C (-58 ~ 2102°F)
 • presnosť merania: ±1,5% z hodnoty alebo ±1,5°C
 • optické rozlíšenie:

  Čo je optické rozlíšenie?

  Optický systém infračervených teplomerov zachytáva infračervenú enerigu vyžarovanú z kruhovej meranej plochy a sústreďuje ju na detektor. Meraný objekt musí úplne vypĺňať túto meranú plochu, inak teplomer "vidí" iné teplotné važarovanie v pozadí, čo spôsobuje nepresnosť nameraných hodnôt. 

  Optické rozlišenie D : S je definované ako vzťah mezi vzdialenosťou meracieho prístroja od meraného objektu a priemerom meranej plochy. Čím väčšia je táto hodnota, tým lepšie je optické rozlíšenie meriaceho prístroja a tým menšia môže byť meraná plocha pri danej vzdialenosti.

  20:1
 • emisivita:

  Čo je emisivita?

  Emisivita určuje schopnosť telesa vyžarovať teplo. Je to bezrozmerná veličina.

  Prehľad emisivít vybraných materiálov:

  čierne teleso: 1
  čierny matný lak: 0,99
  cín (nezoxidovaný): 0,05
  hliník (nezoxidovaný): 0,03
  horčík (oxid horečnatý): 0,16 - 0,20
  meď (oxid meďný): 0,87
  mosaz (73%Cu, 27%Zn, leštená): 0,03
  azbest (doska): 0,96
  bavlnená látka: 0,77
  betón (drsný): 0,94
  tehla (červená, surová): 0,93
  drevo (bukové, hobľované): 0,94
  guma, svetlo šedá: 0,89
  korok: 0,7
  papier: 0,97
  sklo: 0,94

  nastaviteľná od 0,1 - 1.0
 • rozlíšenie: 0,1°C alebo °F
 • doba odozvy: 500ms
 • opakovateľnosť merania ±1 % alebo ±1°C
 • napájanie: 9V alkalická batéria (je súčasťou balenia)
 • veľkosť LCD displeja: 30 x 15mm
 • váha: 312g
 • veľkosť: 200 x 155 x 59mm

 


IR bezkontaktný teplomer GM1350

Infrared thermometer GM1350

Vlastnosti

 • voľba jednotiek °C alebo °F
 • zmrazenie (pridržanie) hodnoty na displeji
 • laserový zameriavač

  K čomu je laserový zameriavač?

  Infračervené teplomery sú často vybavené laserovým zameriavačom, ktorý uživateľovi umožní zacieliť na merané miesto oveľa rýchlejšie a presnejšie.

  Jednoduchý laserový lúč s posunom z optickej osi
  Laserový lúč vychádza z miesta mimo stred optickej osi a s poticou osou teda presne nesúhlasí. Toto je najjednoduchšie prevedenie, zvlášť sa používa pre prístroje s nízkym optickým rozlíšením (pre veľké preané objekty). Laserový bod sa zamieri približne na stred meraného objektu, ale pri malých vzdialenostiach teplomeru od meraného objektu je zjavná nepresnosť v zameraní.

 • podsvietenie displeja
 • automatické vypnutie pri nečinnosti
 • indikácia slabej batérie
 • alarm vysokej a nízkej teploty (užívateľsky nastaviteľná hodnota)
  • meranie maximálnej, minimálnej, priemernej a rozdielovej teploty
  • balené v plastovom kufríku

    

Parametre

 • teplotný rozsah: -18 ~ 1350°C (-0 ~ 2462°F)
 • presnosť merania: ±1,5% z hodnoty alebo ±1,5°C
 • optické rozlíšenie:

  Čo je optické rozlíšenie?

  Optický systém infračervených teplomerov zachytáva infračervenú energiu vyžarovanú z kruhovej meranej plochy a sústreďuje ju na detektor. Meraný objekt musí úplne vypĺňať túto meranú plochu, inak teplomer "vidí" iné teplotné vyžarovanie z pozadia, čo spôsobuje nepresnosť nameraných hodnôt.

  Optické rozlíšenie D : S je definované ako vzťah medzi vzdialenosťou meracieho prístroja od meraného objektu a priemerom meranej plochy. Čím väčšia je táto hodnota, tým lepšie je optické rozlíšenie meracieho prístroja a tým menšia môže byť meraná plocha pri danej vzdialenosti.

  50:1
 • emisivita:

  Čo je emisivita?

  Emisivita určuje schopnosť telesa vyžarovať teplo. Je to bezrozmerná veličina.

  Prehľad emisivít vybraných materiálov:

  čierne teleso: 1
  čierny matný lak: 0,99
  cín (nezoxidovaný): 0,05
  hliník (nezoxidovaný): 0,03
  horčík (oxid horečnatý): 0,16 - 0,20
  meď (oxid meďný): 0,87
  mosaz (73%Cu, 27%Zn, leštená): 0,03
  azbest (doska): 0,96
  bavlnená látka: 0,77
  betón (drsný): 0,94
  tehla (červená, surová): 0,93
  drevo (bukové, hobľované): 0,94
  guma, svetlo šedá: 0,89
  korok: 0,7
  papier: 0,97
  sklo: 0,94

  nastaviteľná od 0,1 - 1.0
 • rozlíšenie: 0,1°C alebo °F
 • doba odozvy: 500ms
 • opakovateľnosť meraní ±1 % alebo ±1°C
 • napájanie: 9V alkalická batérie (je súčasťou balenia)
 • veľikosť LCD displeja: 30 x 15mm
 • váha: 312g
 • veľkosť: 200 x 155 x 59mm
Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: