full service NDT od roku 1990

UT mierky

Kalibračné mierky K1/V1 a K2/V2

Dodávame na trh ucelenú radu mierok pre UT metódu.

Materiál pre výrobu ultrazvukových mierok je preskúšaný pred jeho ďalším spracovaním. Ohrubované vzorky sú tepelne spracované a sú overené ich akustické vlastnosti. Všetky mierky sú opatrené certifikátom a uložené do vhodného obalu.

Označenie mierky Tvar
(Nie je v meradle)
Typ Popis - použitie Spĺňa požiadavky predpisu Materiál, rozmery

V1

blok1

A2
(BS)

I.I.W. Kalibračná mierka. Pre kalibráciu uhlových a priamých sond. Overovanie uhla lomu, bodu výstupu, citlivosti a rozlišovacie schopnosti. Nastavenie rozsahu časovej základne a kalibrácia citlivosti.

B.S. 2704
DIN 54120
IIW (International Institute of Welding)

EN 12223

Oceľ

25x100x300mm

V1/50

blok2

A2
(BS)

Všeobecne ako V1. Väčšia hrúbka mierky minimalizuje vplyv odrazov od bočných stien.

BS 2704

Oceľ

50x100x300mm

(voľba priemeru vývrtu)

blok3

(BS)

Malá kalibračná mierka pre overenie vlastností uhlových sond, rozsahu časovej základne a zosilnenie na mieste. Priemer vývrtu 1.5mm alebo 5mm.

BS 2704
IOW (Institute of Welding)

EN 27963

Oceľ

12.5x43x75mm

V2/20
(voľba priemeru vývrtu)

blok4

A4
(BS)

Všeobecne ako V2. Väčšia hrúbka mierky minimalizuje vplyv odrazov od bočných stien. Priemer vývrtu 1.5mm alebo 5mm.

BS 2704

EN 27963

Oceľ

20x43x75mm

BCB

blok5

(BS)

"Beam Calibration Block". Slúži na overenie profilu zvukového zväzku a rozlišovacej schopnosti uhlových sond. Je vhodná na overenie citlivosti uhlových a priamych sond. Obsahuje 9 vývrtov s priemerom 1.5mm.

BS 2704

Oceľ

50x75x305mm

A6

blok6

A6
(BS)

Slúži na vyhodnoteniu dominantnej frekvencie, dĺžky impulzu, mŕtveho pásma, prenikacej schopnosti uhlových a priamych sond v súlade s BS 4331 časť 3,1974. BS 2704

Oceľ

25x50x150mm

RTB

blok7

(BS)

Slúži na overenie rozlišovacej schopnosti uhlových sond v súlade s BS 4331 časť 3, 1974. Stupienky 2,3,4 a 5mm.

BS 2704

Oceľ

ø74mm rádius
75mm hrúbka

LSW

blok8

 

Stupienková mierka na nastavenie časovej základne priamych sond na meranie hrúbky steny. 8 stupňov od 1mm do 8mm.

Tolerančné pole +0.000mm-
-0.040mm

Oceľ

8x15x120mm

LSW/M

blok9

 

Všeobecne ako LSW s 15mm priemerom oceľových valčekov vložených do plastového obalu. 8 stupienkov od 1mm do 8mm.

Tolerančné pole +0.000mm-
-0.040mm

Oceľové valčeky v
plastovom puzdre

10x20x140mm

CSW

blok10

 

Stupienková mierka obsahujúca zakrivené plochy pre nastavenie časovej základne priamych sond na meranie hrúbky steny. 5 stupňov-2,4,6,8 a 10mm.

Tolerančné pole +0.000mm-
-0.040mm

Oceľ

100mm dĺžka x ø30mm vnútorný priemer
kvadrantu

MU

blok11

 

Metrická univerzálna mierka pre všeobecné overenie vlastností skúš. systému ako u mierky V1.

Tolerancia rozmerov: 0.1mm

Oceľ

20x50x150mm

TBR 2 125 (3)

blok12

 

Zakrivená mierka určená pre kalibráciu kotlových sond. 3 vývrty s priemerom 1.5mm.

Tolerancia rozmerov: 0.004 inch

Oceľ

20x25x165mm

TBR 2 125 (5)

blok13

 

Ako náhrada mierky TBR 2 125(3) - s 5 otvormi s priemerom 1.5mm

Tolerancia rozmerov:0.004 inch

Oceľ

20x25x165mm

A5 Blank Type B

blok14

ESI

Určenie signálovej krivky a charakteristík zvukového zväzku jednoduchej sondy (dlhší rozsah). Priemer vývrtu 1.6mm.

ESI 98-7

Oceľ

50x75x305mm

A5 Blank Type C

blok15

ESI

Určenie signálovej krivky a charakteristík zvukového zväzku jednoduché sondy (dlhší rozsah). Priemer vývrtu 1.6mm.

ESI 98-7

Oceľ

50x75x305mm

ESI-BCB
N-A5

blok16

ESI

Overovanie citlivosti dvojitých sond. Obsahuje štyri ďalšie 1.5mm vývrty v mierke A5.

ESI 98-2

Oceľ

50x75x305mm

50 RAD

blok17

ESI

Overovanie tvaru impulzu uhlových sond.

ESI 98-2 a
ESI 98-8

Oceľ

50x75x150mm

ASME
(Špecifikovaná hrúbkou)

blok18

ASME

Nastavenie úrovne zosilnenia pre skúšanie zvarových spojov. Rozmery a poloha umelých reflektorov vychádza zo známej hrúbky základného materiálu zvar. spoja

ASME Article 5 Fig T-546.1

Oceľ

Odpovedajúce

rozmery

ASME/M
(Voľba hrúbky)

blok19

(ASME)

Metrický ekvivalent  ASME referenčné mierky.

Tolerancia rozmerov 0.1mm

Oceľ

Rozmery odvodené z hrúbky zvar. spojov

DAC
(Voľba hrúbky)

blok20

SPECIAL

Nastavenie DAC charakteristík pre uhlové a priame sondy. Priemery umelých reflektorov typicky 1.5mm v 20%, 40%, 60% a 80% hrúbky mierky.

Tolerancia rozmerov 0.0004 inch

Oceľ

Rozmery zrovnateľné s hrúbkou skúšanca

 

UT Test blocks V1Kalibrační měrka V1

UT Test blocks V2/20UT Test blocks V2/20

Pýtajte sa, čo Vás zaujíma, volajte alebo využite kontaktný formulár dolu na stránke.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: