full service NDT od roku 1990

EDGE™ 13 Series

Stacionárne lampy EDGE™ 13 Series sú vyvinuté špeciálne pre profesionálov v NDT, ktorí potrebujú robustnú lampu s vysokou intenzitou. Osadené sú 13-timi výkonnými LED UV-A diódami (365 nm).

On-Trak™ ONT-365A

OnTrak™ ONT-365A je inovatívny modulový kontrolný systém. Je vybavený štyrmi zdrojmi UV-A žiarenia, z nich každý využíva tri UV-A LED diódy s vysokým výkonom a jednu bielu svietiacu LED.

O UV žiarení

Ultrafialové svetlo, známejšie pod skratkou UV žiarenie, je jedna z oblastí elektromagnetického spektra. V tomto spektre leží UV žiarenie medzi viditeľnou časťou spektra a röntgenovým žiarením. Čím má žiarenie kratšiu vlnovú dĺžku, tým vyššiu energiu vytvára. UV žiarenie preto vytvára menej energie než röntgenové žiarenie a viac ako viditeľné svetlo.

Giatec SmartRock™

Giatec SmartRock™ je vodotesný, bezdrôtový senzor (zároveň zapisovač) pre monitorovanie teploty betónu počas fázy tuhnutia.

Giatec iCOR™

Giatec iCOR™ je inovatívny a komplexný NDT nástroj pre detailné zhodnotenie korózie ŽB konštrukcií BEZ nutnosti elektrického pripojenia k výstuži.

Giatec Perma2™

Giatec Perma2™ je úplne modernizovaný laboratórny prístroj pre meranie elektrického odporu betónu pomocou rýchlosti penetrácie chloridu (RCPT) podľa štandardných metód ako sú ASTM C1202, AASHTO T277 a ASTM C1760.

Giatec Surf™

Giatec Surf™ je laboratórny testovací prístroj pre rýchle, jednoduché a presné meranie povrchovej elektrickej rezistivity (odporu) betónu na základe štvor sondovej (Wenner-Array) techniky.

Giatec RCON2™

Giatec RCON2™ je prístroj pre nedeštruktívne meranie elektrického odporu betónových vzoriek v laboratóriu bez akýchkoľvek ďalších nutných príprav vzoriek. Toto meranie môže byť jednoducho vykonané na rovnakých betónových vzorkách, ktoré sú zrovna používané pre komplexné testovanie pevnosti betónu.

Giatec XCell™

Giatec Xcell ™ je múdra, na tablete založená NDT sonda pre rýchlu, presnú a efektívnu detekciu a analýzu korózie vo vystužených betónových konštrukciách v teréne. Giatec Xcell ™ spĺňa všetky požiadavky špecifikácií štandardu ASTM C876.

Giatec SmartBox™

Giatec SmartBox™ je kompaktný bezdrôtový prístroj na monitoring a meranie elektrickej rezistivity a teploty v čerstvom betóne. Nepretržité meranie je zaznamenávané na SmartBox™ a môže byť stiahnuté pomocou mobilnej aplikácie na mobilnom telefóne či tablete s Androidom.

Demagnetizačné tunely

Pri niektorých operáciách zostáva v materiáli zvyškový magnetizmus. Ten môže spôsobovať problémy pri ďalšom spracovaní alebo použití.

Demagnetizácia

Pri výrobe mnohých prístrojov z ocele alebo iných feromagnetických kovov dochádza ku zmagnetizovaniu výrobkov. Aby výrobky boli v čo najvyššej kvalite treba odstrániť zmagnetizovanie výrobku a tým ponechať kovu pôvodné vlastnosti. Vtedy hovoríme o demagnetizácií, čiže odmagnetizovaniu magnetických látok. 

Vznik magnetizmu

K zmagnetizovaniu dochádza počas vykonávania NDT kontroly, manipuláciou s magnetickým žeriavom, obrábaním polotovaru, či už ide o brúsenie, ohýbanie, vŕtanie, rezanie, zváranie alebo iné. Vznik magnetického poľa je možné v akomkoľvek prostredí. Pôsobí mechanickými účinkami iba na feromagnetické látky medzi ktoré patria železo, nikel a kobalt alebo zliatiny niektorých prvkov.

Pošli(te) e-mail. Všetky polia s (*) sú povinné.
Adresa: PTS Josef Solnař SK, s.r.o.
  Jánošíkova 264
  010 01 Žilina
  Slovakia
Telefón: +421 (0)412 792 072
E-mail: